Warsztaty O ROZWOJU OSOBISTYM
Termin: 28 stycznia 2018 r.

Rozwój jest integralną częścią życia. Bóg stwarzając człowieka, zaprasza go do pełni życia. Rozwój osobisty - czyli proces stawania się lepszym człowiekiem, obejmuje działania, które pomagają mu uświadomić talenty i obudzić indywidualny potencjał, aby przez doskonalenie umiejętności wyzwalać nowe możliwości, wzrastać i dążyć do realizacji marzeń. Czytaj więcej
Warsztaty O UCZUCIACH - LĘK
Termin: 3 marca 2018.

Lęk - najbardziej podstawowe uczucie, którego doświadcza każdy człowiek. Pojawia się jako pierwsze uczucie, gdy się rodzimy, i jest ostatnim, gdy umieramy. Towarzyszy nam przez całe życie i jest najsilniejsze, bo wiąże się z naturalną obroną siebie i swojego życia. Ma różne oblicza - lęk przed byciem sobą, brakiem akceptacji, samotnością, podejmowaniem decyzji, uczuciami, miłością. Czytaj więcej
Stacjonarne Warsztaty Pisania Ikon: ELEUSA
Warsztaty stacjonarne Pisania Ikon I stopnia

15 spotkań odbywających się raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18.00 - 21.00.
Termin rozpoczęcia: 1 marca 2018 r. lub po zebraniu się grupy 8-osobowej. Czytaj więcej
Warsztaty O MIŁOSIERDZIU DLA SAMEGO SIEBIE
Termin: 7 kwietnia 2018.

Miłosierdzie - jest "drugim imieniem" miłości, ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzruszający: gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza bezgraniczną zdolność przebaczania (Jan Paweł II). Wynika ze współczucia, ale nie zatrzymuje się na nim, lecz zakłada konkretne działanie skierowane w kierunku potrzebującego pomocy. To podnoszenie z trudnych sytuacji, dowartościowanie, wydobywanie dobra spod wielu warstw. Czytaj więcej
Warsztaty O UCZUCIACH - POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Termin: 6 maja 2018.

Poczucie własnej wartości - jedna z najgłębszych ludzkich potrzeb. Każdy człowiek jest wartościowy. Ta wartość jest obiektywna, niezniszczalna. Bo mająca źródło w Bogu, który kocha każdego człowieka i w każdym widzi wartość. Troska o swoją wartość jest więc obowiązkiem człowieka. Bardzo często jednak boryka się on z brakiem poczucia własnej wartości. Czytaj więcej
Warsztaty O UCZUCIACH - ZŁOŚĆ
Termin: 3 czerwca 2018.

Złość - uczucie, które broni. Łączy się z siłą potrzebną do obrony swoich poglądów, siebie, bliskich i tych, którzy są krzywdzeni. Jest potrzebna zarówno do rozwoju człowieka, jak i do budowania więzi, tworzenia prawdziwie trwałych związków. Agresja może przynosić lęk i krzywdę, ale też błogosławieństwo. Czytaj więcej
Warsztaty Pisania Ikon: PANTOKRATOR
Termin: 8-15 lipca 2018.

Warsztaty pisania ikon pierwszego stopnia: PANTOKRATOR - przedstawienie Chrystusa jako Władcy i Sędziego Wszechświata, jeden z najważniejszych obrazów w tradycji malarstwa bizantyjskiego. Czytaj więcej
Warsztaty Pisania Ikon: HODEGETRIA
Termin: 15-22 lipca 2018.

Warsztaty pisania ikon drugiego stopnia: HODEGETRIA - przedstawienie Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Czytaj więcej
Grupa Psychodramy GENESIS - II edycja
Termin: wrzesień 2018. - czerwiec 2019 r.

Grupa ma charakter zamknięty (przez cały czas uczestniczą w niej te same osoby), liczba osób w grupie: 10 - 15. Czytaj więcej
Back To Top