Warsztaty i bibliodrama ZŁOŚĆ

Bibliodrama jest otwartym procesem interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z  postaciami i sytuacjami biblijnymi.” (Lexikon furTheologie und Kirche, s. 415).Składa się z trzech etapów:
– czytanie i rozważanie we wspólnocie fragmentu Pisma Świętego
– wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej
– wspólne omówienie doświadczeń i przeżyć

Szczegóły pod linkiem: http://jezuufamtobie.pl/program/

Back To Top