Warsztaty i bibliodrama ZŁOŚĆ

Złość - uczucie, które broni. Łączy się z siłą potrzebną do obrony swoich poglądów, siebie, bliskich i tych, którzy są krzywdzeni. Jest potrzebna zarówno do rozwoju człowieka, jak i do budowania więzi, tworzenia prawdziwie trwałych związków. Agresja może przynosić lęk i krzywdę, ale też błogosławieństwo.

Na warsztatach – zaproszenie do zmierzenia się pytaniami: W czym przejawia się agresja? Czy mam do niej prawo? Jak przemienić ją w coś pozytywnego? Co zrobić, żeby stała się motorem rozwoju?

Bibliodrama jest otwartym procesem interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z  postaciami i sytuacjami biblijnymi.” (Lexikon furTheologie und Kirche, s. 415).Składa się z trzech etapów:
– czytanie i rozważanie we wspólnocie fragmentu Pisma Świętego
– wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej
– wspólne omówienie doświadczeń i przeżyć

Szczegóły pod linkiem: http://jezuufamtobie.pl/program/

Back To Top