Warsztaty Pisania Ikon: PANTOKRATOR

Informacje praktyczne:


Początek: 8 Lipca 2017, godz. 16.00
Koniec: 15 lipca 2017, godz. 12.00
Miejsce spotkania: Centrum Duchowości Święta Puszcza, Olsztyn k. Częstochowy, ul. Świetej Puszczy 6

Prowadzący:
- ks. dr Tomasz Knop
- ks. mgr Bogdan Blajer
- dr Adam Rokowski

Koszt: 1050 zł ( pokój 2-osobowy) lub 1300 zł (pokój 1-osobowy).
Cena obejmuje pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

Zgłoszenia wraz z zadatkiem w wysokości 20% kwoty:
– 210 zł w pokoju 2 osobowym,
– 260 zł w pokoju jednoosobowym
będą przyjmowane do 1 lipca 2017 r.

UWAGA: Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.

Na powyższe warsztaty/rekolekcje BRAK WOLNYCH MIEJSC

Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia warsztatów Pracowni Ikonograficznej Deesis, założonej w roku 2010 w Częstochowie.

Back To Top