Grupa Bibliodramy

Grupa Rozwojowa prowadzona metodą bibliodramy.
Celem jest rozwój duchowy i osobisty.

Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują impulsów dla osobistej przemiany. Wspólne czytanie Biblii i refleksja w grupie nad Słowem Bożym umożliwia pogłębione dotarcie do treści w Nim zawartych. Lepsze rozumienie jest początkiem bardziej świadomego i autentycznego przeżywania wiary.
Uczestnictwo w grupie daje możliwość polepszenia relacji z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą. Wspólne odgrywanie scen biblijnych otwiera na silniejsze doświadczenie Boga i daje poczucie Jego namacalnej obecności.
Praca ciałem pozwala bardziej poczuć siebie, uświadomić sobie swoje uczucia, pragnienia a także ograniczenia i problemy, które można przepracować w atmosferze wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.
Chęć współpracy w Grupie Rozwojowej mogą wyrazić  zarówno osoby  mające doświadczenie bibliodramy czy pracy z inną formą psychoterapii, jak i te, które do tej  pory nie korzystały z możliwości, jakie one dają.

 

Informacje praktyczne

 


Początek: 18 grudnia 2016, godz. 14.30
Koniec: 18 grudnia 2016, godz. 19.30
Miejsce spotkania: Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Orzechowskiego 1, Częstochowa (budynek Parafii pw. Narodzenia Pańskiego)
Telefon kontaktowy: 607 618 288
Prowadzący: Ks. dr Tomasz Knop
Koszt pięciogodzinnych warsztatów, odbywających się raz w miesiącu, wynosi 50 zł.
Udział w grupie poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną. Proszę zadzwonić pod numer 607 618 288.

Aby zapisać się na Grupę Bibliodramy należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.


ZAPISZ SIĘ

Back To Top