Warsztaty i rekolekcje O MIŁOSIERDZIU DLA SAMEGO SIEBIE

Miłosierdzie – jest „drugim imieniem” miłości, ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzruszający: gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza bezgraniczną zdolność przebaczania (Jan Paweł II). Wynika ze współczucia, ale nie zatrzymuje się na nim, lecz zakłada konkretne działanie skierowane w kierunku potrzebującego pomocy. To podnoszenie z trudnych sytuacji, dowartościowanie, wydobywanie dobra spod wielu warstw.

Na warsztatach:
– jak być miłosiernym wobec siebie samego?
– po co prawdziwie pokochać siebie?
– jak przebaczyć sobie?

 

 

Termin:

Centrum Misji Afrykańskich, Borzęcin Duży k. Warszawy

 

Miejsce:

3-5 marca 2023 r.

 

Koszt:

- z noclegiem i pełnym wyżywieniem: 360 zł / osoba
- w formie dochodzącej (w tym obiad w sobotę i niedziele): 160 zł / osoba

 

Prowadzący:

Ks. dr Tomasz Knop

 

Szczegółowe informacje:

https://cma.sma.pl/aktualnosci/wydarzenia/90656/o-milosierdziu-dla-samego-siebie-ks-dr-tomasz-knop
 

Informacje i zapisy:

tel. 22 35 04 735
e-mail: rezerwacjacma@sma.pl

Back To Top