Pracownia Rozwoju Osobistego to miejsce SPOTKANIA, które chce UMOŻLIWIAĆ Twój integralny ROZWÓJ.

ROZWÓJ to idea nadrzędna, podporządkowująca sobie wszystkie działania. U nas znajdziesz propozycje, które pozwolą Ci uwierzyć w Twój własny rozwój i podjąć próbę przekraczania siebie. Bóg stworzył człowieka do rozwoju, a nie do stagnacji. W Księdze Rodzaju nakazał człowiekowi czynić sobie ziemię poddaną, czym otworzył mu drogę do rozwoju, który nie ma granic. Elementem warunkującym rozwój jest SPOTKANIE.

Każdy z nas przędzie swoją nić życia - indywidualną i oryginalną. Jest to nić słaba, pojedyncza i samotna, która dopiero podczas SPOTKANIA  może się wzmocnić i przejść metamorfozę. Człowiek, spotykając się z sobą samym- z Bogiem w swoim wnętrzu- wplata w swoją nić nowe barwy, nowe światło, nadaje jej nowe kierunki. Spotykając się z innymi ludźmi, daje jej o wiele większe możliwości- daje szansę na stworzenie nowego dzieła- pięknej tkaniny o niepowtarzalnych wzorach i odcieniach.  Prawdziwe, głębokie spotkanie zakłada otwarcie się na siebie, a więc odrzuca wszelki kompromis, a zostawia pole dla synergii, gdzie nikt nie traci, a każdy jeszcze zyskuje.

Tworzymy miejsce, które UMOŻLIWIA to spotkanie i daje szansę przekraczania siebie nie przez negację, ale poprzez doskonalenie tego, co masz. Tutaj uwierzysz, że MOŻESZ WIĘCEJ!

Back To Top